ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-28

CorruptionWatch.net is closed.

คอร์รัปชันว็อทช์ หรือ คอร์รัปชันว็อทช์.เน็ท (CorruptionWatch.net) คือเว็บไซต์ที่นำเสนอปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบปัญหาการคอรัปชั่น โดยการแจ้งเบาะแส หรือแสดงความคิดเห็น ต่อปัญหาการคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย

ปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2549 โดยมีข้อความว่า “ Thai site is Under Construction. Please Check back in a few day. Thank you — Corruptionwatch.net ” (ไซต์ไทยกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง. กรุณากลับมาดูใหม่ในสองสามวัน. ขอบคุณ — คอร์รัปชันว็อทช์.เน็ท) โดยล่าสุดที่พบว่าใช้งานได้คือ เวลา 9.08 น. ของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2549 และพบว่าใช้งานไม่ได้เมื่อเวลา 17.40 น. ตามเวลาประเทศไทย

โดยก่อนหน้านี้ทางคอร์รัปชันว็อทช์.เน็ทได้แจ้งในเว็บไซต์ว่า มีหนังสือแจ้งเตือนเรื่องการปิดเว็บไซต์

CorruptionWatch.net

คอร์รัปชันว็อทช์.เน็ท @ วิกิพีเดียไทย

3 comments:

Oakyman said...

http://www.thaihosttalk.com/index.php?showtopic=2586&st=0&#entry18849

เปิดชั่วคราวแล้วที่ http://202.142.223.186/

bact' said...

http://202.142.223.186/

bact' said...

new url:

ThaiCorruptionWatch.net