ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-21

School blog

school blog

2 comments:

fat dog father said...

เดี๋ยวนี้เค้าทำวิจัยโดยใช้ Blog กันแล้ว บทความนี้ได้ตีพิมพ์
ในประชุมวิชาการระดับยักษ์ด้วย

bact' said...

which one krub ?