ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-19

Journalist is a human

pressjargon.org
“นักข่าว” ในฐานะชนเผ่าหนึ่ง

โดย Golffee
อดีต: นักข่าวอาชีพ น.ส.พ.ไทยโพสต์
ปัจจุบัน: นักข่าวอาสาวิกิข่าวไทย (และที่อื่น ๆ ?)

ของแถม:
ศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

No comments: