ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-30

JavaScript editor plug-ins for Eclipse

JavaScript editor plug-ins for Eclipse

แถม: HTML Tidy Eclipse Plug-in (ทำความสะอาดโค้ด HTML, XHTML)

ป.ล. อยากใช้ NetBeans ใจจะขาด แต่ทำไมปลั๊กอิน (ฟรี ๆ) ที่อยากได้มันไม่ค่อยมีฟะ !

1 comment:

vee said...

ผมอยากใช้ Tiger หรือ Mustang บ้างก็ไม่ได้ เจอ Mac OS X เข้าไป T_T