ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-22

automatic school timetable maker

FET – Free Evolutionary Timetabling software for automatically scheduling the timetable of a school, high-school or university

โปรแกรมจัดตางรางสอนอัตโนมัติ ดูในรายการความสามารถแล้ว เราสามารถกำหนดเงื่อนไข/ข้อจำกัดต่าง ๆ จากนั้นโปรแกรมมันจะใช้ genetic algorithm [[th:ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม]] หาตารางสอนที่ "ดีที่สุด" ออกมาให้เรา

เหมือนแถวนี้มีอาจารย์เยอะ ลองเอาไปใช้ดูครับ (ผมไม่เคยลองหรอกนะ) เผื่อจะประหยัดเวลาของชาติกันไปได้หน่อยนึง :P

No comments: