ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-04

ANTLR for Ruby

ANTLR is a parser generator (thinking of lex/yacc, but better). Now it can generate a Ruby source code.

1 comment:

polawat phetra said...

ดูจาก code ตัวอย่าง
ruby code กับ antlr grammar specification
มันดู match กันดี ดูเนียนตา