ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2006-01-17

โดมวิชาการ’49 : “ความรู้ ชุมชน ฅนไท”

ขอเชิญร่วมงานโดมวิชาการ’49 : “ความรู้ ชุมชน ฅนไท”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ระหว่างวันที่ 2–4 กุมภาพันธ์ 2549
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

  • กรุงเทพฯ และรัตนโกสินทร์แฟร์ “เปิดเกาะความคิด ชีวิต ชุมชน” — พบกับวิชาการที่มีชีวิต การแสดงวัฒนธรรม นิทรรศการ เสวนาและเปิดให้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกับปัญหาเรื่องกรุงเทพมหานคร และการอนุรักษ์ฟื้นฟูเกาะรัตนโกสินทร์
  • Street Of Ideas “ถนนความคิด ถนนชีวิต” — ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 16.๐๐ น.เป็นต้นไป ถนนคนเดิน แสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ จำหน่ายสินค้า “เขียนถนน” สะท้อนเสียงของประชาชนสู่สังคมไทย จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหาคร มหาวิทยาลัยศิลปากร และประชาคมเกาะรัตนโกสินทร์
  • งานแนะแนวการศึกษา — แนะแนวคณะต่าง ๆ ทั้ง 4 สายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) หลักสูตรการศึกษา การรับเข้าศึกษา ระบบแอดมิชชั่น จุดเด่นของแต่ละคณะ ทั้งระดับป.ตรีและโท จัดโดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)
  • เวทีเสวนาและวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทย — ร่วมเป็นหนึ่งแรง หนึ่งสมอง และสองแขน ที่จะเป็นคนกำหนดทิศทางของอนาคตประเทศไทยด้วยตัวของคุณเอง ด้วยประเด็น “Post ทักษิณ” “นักการเมืองกับอนาคตประเทศไทย” เป็นต้น

งานวิชาการจะไม่ใช่แค่งานวิชาการ หากคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

No comments: