ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-29

SIIT News - December 2005

SIIT News, Vol. 10, No. 4, December 2005

 • Asian Broadband Program on Distance Learning from Osaka University/University of Hyogo to SIIT
 • The Eighth National Software Contest (NSC-2006)
 • Visit of Delegation from US - Universities
 • Opening Ceremony of SIIT Fitness Center
 • Academic Cooperation with the University of Maryland at College Park
 • Faculty Promotion – Assistant Professor (Dr. Mongkut P.)
 • New Faculty Member (Dr. Pakinee S.)
 • Participation in the RoboCup Thailand Championship 2006
 • International Conference of Eastern Asia Society of Transportation Studies
 • Introduction to Graduate Education in The University of Warwick, UK
 • Intensive English Speaking Course
 • SIIT New Year Card

No comments: