ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-25

Already been a year

Already been a year, 2004 Tsunami

Were you affected by the devastation? voices from BBC News web visitors

“ To this day I remember the kindness of the Thai people as they gave us food, water and clothing ” — Dave Frey, Toronto

Berlin, there'll be a memorial service for the lost souls tomorrow (26 Dec) 10:30am at Royal Thai Embassy, Lepsiusstrasse 64/66, 12163 Berlin.

Hey, it's a very small world. And much fragile so.

No comments: