ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-09

Outsourcing everything

Accountant, call center, technical support, software development, house keeping, scientific research, blah blah blah, ... you can outsourcing almost everything in this world (baby-sitting is a classic case, generations of parents were already outsourced their baby-sitting tasks to those nannies) ... and now it comes to playing games!

Globalisation!

1 comment:

TheDesp said...

แบบนี้เด็กไทยทำมานานแล้วครับ
เหนือกว่านั้นอีก รับจ้างปล่อยบอท -_-"
ไม่ต้องเล่นเองให้เมื่อย...