ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-24

Last Christmas

Last Christmas (Flash animation น่ารักดี)

ท่านเตี้ยงจัดมา เราจัดไป

Last Christmas I gave you my heart, but the very next day I gave up away...

No comments: