ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-12-22

Data Structures and Algorithmgs in Ruby

Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Ruby — by Bruno R. Preiss

หนังสือออนไลน์ เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึมโดยภาษารูบี้