ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-24

MINIX 3.0 Released

MINIX 3.0 is here !

Also a new edition of the famous OS text book, Operating Systems Design and Implementation, 3/E — using MINIX 3 as a medium of instruction.

No comments: