ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-11-01

Image and Vision Computing Laboratory

The SIIT Image and Vision Computing Laboratory performs research on problems related to computer vision and image processing. Our specialties are biomedical image processing and mobile robot vision, but we're interested in pretty much anything to do with pixels and intelligence, artificial or otherwise.

No comments: