ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-10-12

Developing Linguistic Corpora - free book

Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice
Edited by Martin Wynne
Produced by the Arts and Humanities Data Service (AHDS)

Free full text online (html).

2 comments:

vee said...

thak you so much :-D

vee said...

พิมพ์ผิดอีกละ T_T