ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-09-30

Information Science / Informatics

คำว่า information science / informatics ในภาษาอังกฤษ จะแปลเป็นไทยว่าอะไรดี ?

ชื่ออะไรดี ?

1 comment:

polawat phetra said...

ชอบ สารสนเทศศาสตร์

ส่วนวิทยาการสารสนเทศ
คำว่า "วิทยาการ" สำหรับผม มันดูเบาๆ