ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-03

Hey Jude

Hey, Jude, don't make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better

Live 8 concerts bridge the world

The world's biggest music stars have united in concerts around the globe to put pressure on political leaders to tackle poverty in Africa.

Poverty marchers call for justice


More than 200,000 people demonstrate along streets of Edinburgh to make the G8 leaders heard the message …

Make Poverty History

Be noted, poverty is everywhere, not just only in Africa. But, by the way, I might agree, Africa seems to be the continent which face the issue the hardest. Poverty is not just only about lacking of money, but – more importantly – is about lacking of opportunity.

Of related: Fair trade การค้าโดยชอบธรรม

Live 8 ภาษาไทย | watch Live 8 online broadcast | Sign the Live 8 list

No comments: