ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-03

ภูมิปัญญาของห่าน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสตับอักเสบและไวรัสอุบัติใหม่ ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติกว่า 200 เรื่อง ได้รับการอ้างอิงกว่า 600 ครั้ง รางวัลเกียรติยศจาก สกว. ในฐานะที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดในช่วงปี 2535-2546

อาจารย์และทีมงานบอกว่า มีปรัชญาในการทำงาน โดยใช้ “ภูมิปัญญาของห่าน”

1 comment:

CrazyHOrse said...

ฝาแฝดคุณภาพอีกคู่หนึ่ง

ยืน-ยง ภู่วรวรรณ