ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-07-23

connection problem with MySQL Administrator

ถ้าใครใช้ MySQL บนเครื่องตัวเอง แล้วลองใช้ MySQL Administrator ต่อเข้า localhost แล้วไม่สำเร็จ (เหมือนผม)
ให้เปลี่ยน 'localhost' เป็น '.' ดู

คำแนะนำจาก MySQL Forums

ได้ผลดี แต่ ... ใครมันจะไปรู้ฟะ -_-"

อ้อ เตือนไว้ก่อน ฟังก์ชั่นบางอย่างใน MySQL Administrator จะถูกปิดไป เนื่องจากเราไม่ได้ "ต่อผ่าน localhost" ไม่รู้จะทำไงเหมือนกัน

No comments: