ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-18

Kitchen-eye-view

kitchen-eye-view

A glass has a cup.
A pan has a pot.
A photographer has ... a camera.

A German word a day (keeps me away)

Küche means kitchen ครัว

This is (proudly) one of a very few German words that I know. It's very useful, really. If you don't know this, you are in danger of popping up into a kitchen instead of a toilet .. when you find one in a restaurant.

2 comments:

PPhetra said...

หากระถางต้นไม้ไปตั้งสักกระถางสิ
จะได้ดูอบอุ่นขึ้น

bact' said...

ขอบคุณครับ :)