ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-06-18

วิกิพีเดียไทยกำลังถูกเพ่งเล็ง

และนั่นก็เป็นเรื่องที่ดี

พยายามแย็บ ๆ เรื่องวิกิพีเดียไปยังหลาย ๆ คน หลาย ๆ ที่อยู่

เขียนคนเดียวมันได้ไม่เท่าไหร่หรอก (แต่ต้องเขียน ไม่งั้นคนอื่นมาถามก็ตอบไม่ได้ แนะไม่ได้) ต้องชวนคนอื่นมาเขียนกันเยอะ ๆ ความชำนาญจะได้หลายหลาย เรื่องที่เขียนจะไม่กระจุกกลุ่ม และมุมมองจะได้กว้าง

ในนั้นพูดถึงว่า สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) อาจจะสนับสนุนวิกิพีเดียก็ได้ — ถ้าได้จริงก็ดีครับ (ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร)

วิกิพีเดียคืออะไร ? มันคือสารานุกรมที่คุณเข้าไปอ่านได้ฟรี และคุณเองก็ช่วยเขียนได้ด้วย — รับชมโฆษณา

No comments: