ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-05-18

Coyote Beauties

“The goal of the coyote project is to develop a set of NetBeans modules to help developers write code in dynamic languages using the NetBeans IDE. Initially, we are targeting the the Groovy and Jython (Python) languages, but we anticipate a common framework allowing support for more languages.”

No comments: