ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-05

YYSSW

Shorts for "yeah, yeah, sure, sure, whatever".

Woa~*

Thai translation, may be, ออชชย for อือ อือ ใช่ ใช่ ยังไงก็ได้

or more loosely, ยยออย for เย เย เออ เออ ยังไงก็ได้

or อออออ for อือ อือ เออ เออ อะไรก็ได้
hmm.. this one may be a root of these:
อ๋อ..อ - when you (pretend that you) suddenly recognised something
and
ออ..อ - when you (pretend that you) gradually understand something / more or less like อืม..ม

No comments: