ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-06

Collective Intelligence

collective intelligence (ปัญญารวมหมู่?) น่าจะเป็นคำที่อธิบายสิ่งที่กำลังสนใจอยู่อย่างรวมๆ ได้ดี

Blog of Collective Intelligence

wiki กับ social bookmark เป็นเพียงตัวอย่างระดับพื้นฐาน, น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือระดับยุคหิน ยังใช้แรงงานเยอะเกินไป

No comments: