ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-06

Urgently Required - System Engineer

System Engineer (1 position)

  • Bachelor or Master's in computing, information technology or related field.
  • Good, well-round knowledge of both computer hardware and software.
  • Feels at home with UNIX, Linux, and Windows NT/2000.
  • Fluent skills in Networking and TCP/IP.

please contact:
0-2986-9009 ext 1206, 1208, 1203
personnel at siit dot tu dot ac dot th

more info, more positions.

1 comment:

ziddik::zdk said...

Thanks a lot.I am now searching for a job.If you found interesting job,you could tell me. ^^