ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-07

HSQLDB in OpenOffice.org 2.0 / Fund Raising

Efforts to embed an HSQLDB database engine into the coming OOo 2.0.

HSQLDB is a small (<100kb) relational database engine which supports most of ANSI-92 SQL, with some enhancements. It is written in 100% Java.

More info: HSQLDB OOo Integration, OOo Database Access Project

tags:

No comments: