ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-01

First day in Potsdam

Halo. Now in Haus 24, 1.82. Institut für Linguistik, Uni Potsdam.

I'm going to work in the Project SUMMaR.

From the project info page - "SUMMaR is part of the BMBF project PINK ('Plattform fuer INtelligente Kollaborationsportale'), a consortium of companies and universities from Berlin-Brandenburg, funded in the framework 'Innovative regionale Wachstumskerne'."

Travel info, this morning: U9 (underground) from Leopoldplatz to Zoologischer Garten station, then RE1 (rail) for Potsdam Hbf, then Bus 606 for Golm Hbf, and walk into the campus.
Note: 'Hbf', short for Hauptbahnhof (English translation), is something like "central station / main station".

1 comment:

Isriya said...

กูดเทน มอเก้น
(เขียนไงอะ)