ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-01

Cherokee Web Server

Cherokee is a flexible, very fast, lightweight Web server. It is implemented entirely in C, and has no dependencies beyond a standard C library. It is embeddable and extensible with plug-ins. It supports on-the-fly configuration by reading files or strings, TLS/SSL (via GNUTLS or OpenSSL), virtual hosts, authentication, cache friendly features, PHP, custom error management, and much more. — GPLed.

(โลโก้น่ารักมาก)

1 comment:

Anonymous said...

This server is great! :-) It isn't so tiny/lack for functionality like boa/thttpd, and it isn't so big and slow like Apache.

It seems to me like a really good choice.