ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-23

Use Eclipse to create GNOME app with Java

Eclipse + Java-GNOME Demo (Flash)

สาธิต (Flash) การเขียนโปรแกรมบน GNOME ด้วยภาษา Java, โดยใช้ไลบรารี Java-GNOME (เป็น binding ตัวนึง ที่ให้ภาษา Java เรียกใช้ไลบรารี GNOME และ GTK+ ได้).

IDE ในการสาธิตคือ Eclipse, ทำให้เห็นว่าการเขียนโปรแกรมบน GNOME ด้วยภาษา Java เป็นเรื่องง่ายๆ -- แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ Eclipse ก็เขียนได้นะ

No comments: