ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-22

GTK+ to (Finally) Get Memory Optimizations?

GNU/Linux + GNOME เปล่าๆ ใช้หน่วยความจำ 110 MB, GNU/Linux + KDE ใช้ 95 MB, Windows XP ใช้ 85 MB -- ใครว่าลีนุกซ์เหมาะสำหรับเครื่องสเป็คต่ำๆ .. ถ้าตามตัวเลขนี้, ไม่ใช่แน่สำหรับงานเดสก์ท็อป

Ben Maurer ซึ่งเพิ่งเสร็จจากการลดการใช้หน่วยความจำของ Mono ไป เขียนเกี่ยวกับการลดการใช้หน่วยความจำของ GTK+ (รวมถึง Pango) ที่ บล็อก และ วิกิ GNOME

Mono applications รายชื่อโปรแกรมบน Mono/GTK#

No comments: