ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-23

Juggling on the Swing

ไม่ใช่กายกรรม!

มันคือ จาวา น่ะ

Professional Swing: Threading

อธิบายเรื่องเธรดในสวิง (เป็น แฟลช นะ)

บอกว่าทำยังไงให้โปรแกรมมันช้า และทำยังไงให้มันไม่ช้า

No comments: