ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-23

Cell Architecture Explained

สถาปัตยกรรม "เซลล์" เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของหน่วยประมวลผล (ซีพียู) ที่พัฒนาโดย โซนี่ โตชิบา และ ไอบีเอ็ม โดยมีเป้าหมายแรกคือใช้ในเครื่องเล่นเกม เพลย์สเตชั่น 3 ของโซนี่

จะมีการเผยรายละเอียดเชิงเทคนิคของชิปตัวนี้เพิ่มเติม ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE International Solid-State Circuits Conference 2005 วันที่ 6 ก.พ. นี้

รู้จักกับ "เซลล์"

No comments: