ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-27

Javolution

For hard Real-time job with Java.

Offers Text class, for fast text manipulation. Bechmark.

May be useful for my future work.

เก็บเอาไว้ เผื่อใช้ได้

No comments: