ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-27

CLaRK for Corpus building

อันนี้อีกตัว / another one

XML-based, don't know much in details yet. Will read.

Have at least one real world applicatoin, BulTreeBank, the Bulgarian HPSG TreeBank.

No comments: