ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-06

Job Opportunities @ SIIT

ads:

Sirindhorn International Institute of Technology (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) is a privately funded international institute in Thammasat University, with instruction being conducted in English. We are located on the Rangsit Campus of Thammasat University. We offer attractive salaries, remuneration and benefit comparable to private sectors. Qualified individuals are sought to fill the following positions:
  • Chief of Finance Section
  • Secretary
  • Registration Staff
  • Programmer - web programming, database
  • Assistant Systerm Engineer - unix, windows, networking
  • English Instructors - native speaker or thai with tesl
  • Faculty Members - electrical power, mechanical, mechatronics
  • Instructors - (full-time/half-time) civil, electrical, electrical power, industrial, mechanical, energy, management, information technology, computer science

More details: http://www.siit.tu.ac.th/jobs/jobs.html

No comments: