ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-03

FreeLing

An open source C++ library providing language analysis services.
Like tokenization, sentence splitting, morphological analysis, named entity and date/number/currency recognition, PoS tagging, and shallow parsing.

The software is released under LGPL.

Developed by Natural Language Research Group, Technical University of Catalonia, Spain

No comments: