ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-19

VanillVista

content relations visualization.

blog | VanillaVista
music | MusicVine
search | KartOO

Visualizing and Browsing WWW Semantic Content

5 comments:

Anonymous said...

Thanks for posting my link on your web page. My name is Adipa...........Just keep reading my blog guyss

I have read all of your

Good Luck with your studying in UK

bact' said...

thx ;)

Isriya said...

now mr.bact' is famous on blog community too! (not only webboard/forum)

Isriya said...

now mr.bact' is famous on blog community too! (not only webboard/forum)

bact' said...

You mean icecream right? "Famous" :P

(note: if anyone can recognized that name .. you ARE already old, man.)