ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-04-14

Please

I feel not so good during last two weeks. Actually, it's bad.

I still have two assignments to go. One already after the due date.

This thursday is a first day for my first exam in my postgrad study.

Today is Songkran day, a Thai New Year -- very famous to foreigners as "water festival". I stay almost all day in my room, as I did it for weeks. Only went out on 8pm, just for a meal -- smoked sausage n chips + brown sauce, vinegar.

I need some motivation.

Oh, what a happy new year.

Please.

No comments: