ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-03-29

เบื่อเจ้งงงงง วันที่ 10-12 จะไปลอนดอนนะ งานชุมนุมนักเรียนไทยในยุโรป

No comments: