ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-04-27

สอบเสร็จแล้ว

all exams -- finished.

me? .. hmm, may be finished by the last exam also (x_x)

well, .. it's fine anyway, not that difficult,
just not sure if i precisely answered what he asked :P

----

one report to go.

and let's see.

No comments: