ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2010-06-23

Stayin' ONLINE! (The Mekong ICT Song)

A song from a performance by Mekong ICT Camp 2010 facilitators:
Stayin' ONLINE!
(sing it the way Bee Gees did with Stayin' Alive (1977)

Stayin' Alive (source)

Stayin' ONLINE! (remixed - The Mekong ICT Song)


Well, you can tell by the way I use the net,
I'm digital kid, data to get.

Music loud broadband on,
I've been hacking code sice I was born.

With proxy servers, I'm OK,
Censors won't get in my way.

We download mash-up and we share.
They call us pirates but we don't care.

Whether you're Slacker
Or whether you're a Hacker,

You're stayin' ONLINE, stayin' ONLINE.

Mekong's A Shakin'
Social Change we're makin'

And we're stayin' ONLINE, stayin' ONLINE!
Ah, ha, ha, ha,
Stayin' ONLINE!
Stayin' ONLINE!

Ah, ha, ha, ha,
Stayin' ONLINE!

technorati tags: , ,

No comments: