ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2010-01-16

Land conflicts: Mortal Kombat and the hierarchical exceptions #amessinthailand

มือปืนไม่ต่ำกว่า 2 คน กราด M16 ใส่ สมพร พัฒนภูมิ เกษตรกรไร้ที่ดิน แกนนำเรียกร้องโฉนดชุมชน ตายคาที่พัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี.

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ: ทำไมสังคมต้องมาขัดแย้งกันในเรื่องที่ดินแปลงเดียว.

เขาพูด คนละเรื่อง กัน.

อภิสิทธิ์พูดถึงที่ดิน 21 ไร่ ที่เขายายเที่ยง ของสุรยุทธ์ ที่ดินป่าสงวนที่ถูกระบุว่าเป็น ป่าเสื่อมโทรม และจัดสรรให้เกษตรกร. ส่วนสมพร ตายบนที่ดิน 1 ไร่ ที่สุราษฎร์ธานี ที่ดินสปก. สุดท้ายทั้งสองผืนไม่ได้ใช้ในทางการเกษตร.

สมพรพยายามจะทำไร่ไถนาบนที่ดิน 1 ไร่นั้น และราคาที่ต้องจ่ายคือ ชีวิต.

สุ-ราษฎร์-ธานี .. เมือง-คน-ดี .. แต่คนดีต้องตายนะ. ถ้ายุ่งกับเจ้าที่ดิน. โถ ยังไงก็คน.

พระเขายังไม่เว้น.

แต่องคมนตรีอาจจะเว้น .. ก็ดูกันไป. แต่ยังไงเขาก็ mortal.

ที่ดินของ immortal สิ ที่ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนี้ — always exceptional case.

ลำดับชั้นแห่งการยกเว้น.

technorati tags: , , ,

No comments: