ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2009-12-08

[12-13 Dec] Neoteny Singapore Camp 1, will join

together with @kengggg, we #Opendream will join Mozilla Drumbeat ignite talk, which is part of Neoteny Singapore Camp 1

also invade the Hackerspace Singapore :)

and see if we can make something like hackerspace, co-working space, here as well ...

technorati tags: , ,

No comments: