ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2009-10-18

there is no longer siit.net. we now only have not.siit.net.

the old siit.net is dead. long live not.siit.net!

what is not.siit.net? from its about page:

if you are by chance landed here expecting to found a homepage of an institute of technology, perhaps called Sirindhorn International Institute of Technology or SIIT. this is a wrong place. your search engine happens to not so smart. for SIIT hompage, go http://www.siit.tu.ac.th. bon voyage.

this not.siit.net (and not siit.net), is a web space for people who happens in some point of their life associated more or less with an technological institute in Thammasat University, being friends of those, or have some relationship somehow. love story.

as the world is moving by people who tirelessly rejecting the establishments. major breakthrough or paradigm shift is by definition the finding of the unexpected or unintended uses of the very existing things. this space is yours. use it. hack it. creatively abuse it. and eventually reject it, ultimately. there's no valid reason for this place to be here, as it currently is, forever.

bliss.

technorati tags: , ,

No comments: