ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-10-24

Read Journal issue 2

ใครไปงานหนังสือล่าสุดนี้ คงจะเห็น วารสาร “อ่าน” ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน 2551 แล้ว คับคั่ง...

 • เช่นเห็นชาติ - ไอดา อรุณวงศ์
 • ระลึกชาติในแบบเรียนภาษาไทย - นุชจรี ใจเก่ง
 • ปีศาจ กับอาการผีเข้าผีออกของปัญญาชนไทย - ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
 • อัศวินหน้าซ้ำ - มุกหอม วงษ์เทศ
 • ความเลอเลิศของกะทิ - คำ ผกา
 • อภินิหารบรรพบุรุษ หนังสือยอพระเกียรติหรือเสียดสีราชวงศ์ - ปรามินทร์ เครือทอง
 • Blow-Up และ Blowup เราอาจแน่ใจว่าเราเห็น แต่เราไม่มีทางแน่ใจว่าสิ่งที่เราเห็นคือความจริง - ภัควดี วีระภาสพงษ์
 • บ้านเลขที่ 1984 - อิสระ ชูศรี
 • คิวบา: ทุนนิยม พระเจ้า และซิการ์ดีๆ สักมวนก็พอ - สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
 • ตามหาแผ่นดินของเรา - นิธิ เอียวศรีวงศ์
 • สร้อยเศร้าถึงพระเจ้าซาร์ - ไชยันต์ รัชชกูล
 • Persepolis: รัฐ ศาสนา: วัยรุ่น - ธนา วงศ์ญาณณาเวช
 • ความงามข้ามกาลเวลาฯ ของจอห์น เลน:การเมืองของการมองความงาม - ชาตรี ประกิตนนทการ
 • อ่าน “เจ้าหญิงหนังฬา” ด้วยจิตวิเคราะห์ - พิริยะดิศ มานิตย์
 • เสียงเพรียกจากท้องน้ำ: เรื่องเล่ากับการเมืองเรื่องอัตลักษณ์ - นัทธนัย ประสานนาม
 • fdhr - สายัณห์ แดงกลม
 • Howard Zinn สงครามครั้งไหนๆ ก็ไม่ใช่คำตอบ - พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
 • How to Behave: Buddhism and Modernity in Colonial Cambodia 1860-1930 โดย Anne Ruth Hansen - ส. ศิวรักษ์
 • บันทึกไร้พรมแดนใน หลายชีวิตจากลุ่มอิรวดี - นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
 • ดูหนัง ดูละคร ย้อนให้คิด: ศิลปะ ชีวิตและความรักใน ฮวงจินยี - อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
 • เบื้องหลังภาพถ่ายที่อาบู กรออิบ: Standard Operating Procedure - วริศา กิตติคุณเสรี

ทุกเรื่องมีให้อ่านสั้น ๆ ในเว็บ http://www.readjournal.org/

technorati tags: , ,

2 comments:

Anonymous said...

ซื้อมาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับฟ้าเดียวกันเล่มใหม่..คริๆ

เพิ่งอ่าน Blow-up blowup ของคุณภัควดี จบ ชอบๆ

Beamer User said...

มันเป็นอะไรเมื่อเช้าถึง comment ไม่ได้