ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-09-18

Developers' Quick References

สำหรับนักพัฒนา

search them all at: QuickRef.org (find as you type)

want handy ones on your wall ? try these quick reference cards/cheat sheets:

technorati tags: , ,

No comments: