ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-06-02

I'm a Comma and best get along with a Question Mark

หลายคน moleculark, escribitionist, thanr, pruet, pradt, lewcpe เล่น - เล่นด้วย (ทำคอมม่ามันหัวกลับอ๊ะ ?)

You Are a Comma
You are open minded and extremely optimistic.
You enjoy almost all facets of life. You can find the good in almost anything.

You keep yourself busy with tons of friends, activities, and interests.
You find it hard to turn down an opportunity, even if you are pressed for time.

Your friends find you fascinating, charming, and easy to talk to.
(But with so many competing interests, you friends do feel like you hardly have time for them.)

You excel in: Inspiring people

You get along best with: The Question Mark

นึกขึ้นมาได้ว่า พิมเคยเรียกเราว่า “พี่ลูกน้ำ” ประมาณว่าตัวผอม ๆ หัวโต ๆ - -" (ส่วนคุณพิมเรียกตัวเองว่า “จุด” เออ คิดได้)

technorati tags: ,

1 comment:

pradt said...

ความจริงรูปนั้นมันคือ quotation mark อิอิ