ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-05-03

I'm here to play basketball

“I'm here to play basketball and I have to salute the flag? I don't want to.”
— Toni Smith, college basketball player who turns her back on the U.S. flag during the playing of the national anthem

“ฉันอยู่ที่นี่เพื่อเล่นบาสเกตบอล และฉันต้องแสดงความเคารพธงนั่น? ฉันไม่ต้องการทำมัน”
— โทนี สมิธ, นักบาสเกตบอลระดับวิทยาลัย ผู้หันหลังให้กับธงชาติสหรัฐระหว่างบรรเลงเพลงชาติ

(ควรที่จะกล่าวด้วยว่า ในช่วงที่โทนีทำเช่นนี้ (ตั้งแต่ประมาณ ธันวาคม 2545) กระแสชาตินิยมในสหรัฐอเมริกาพุ่งถึงขีดสุด ซึ่งเป็นผลพวงจากเหตุการณ์วินาศกรรม เมื่อ 11 กันยายน 2544 เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำเอาผู้คนทั้งสหรัฐออกมาแสดงความรักชาติ ด้วยการประดับธงตามห้างร้านบ้านเรือน จนถึงขนาดธงชาติขาดตลาด .. และกระแสชาตินิยมนี้ ก็เหมือนเป็นฉันทานุมัติให้ จอร์จ ดับเบิลยู บุช ประธาธิบดีสหรัฐ บุกอัฟกานิสถาน-อิรัก โดยไม่สนใจเสียงคัดค้านของชาวโลก)

เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

technorati tags: , ,

No comments: