ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-05-08

design @ KMUTT, BKK, WEB

REDEK - Research and Design Service Center KMUTT คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

designXTENSION - หลักสูตรพิเศษด้านการออกแบบ เลือกเรียนได้ตามอัธยาศัย มีทั้งหลักสูตร 1 ปี 2 ปี หรือเลือกเรียนเฉพาะวิชาได้ เรียนที่อาคาร Bangkok CODE ถนนสาทรใต้ — ที่น่าสนใจเช่นโมดูล human centered design และวิชา interface design (ดูรายชื่อวิชาที่เว็บ Bangkok CODE จะอัพเดทกว่า)

อีกทีที่มีสอนการออกแบบให้ลงเรียนได้ตามชอบใจคือ ศูนย์ศิลปะนานาชาติ สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ (Alliance Française de Bangkok)

แถม (พักนี้แถมเยอะ) : TCDCCONNECT ทีซีดีซีคอนเน็ค เชื่อมคนทำงานสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน มีบทความ มีลิงก์น่าสนใจ และแนะนำบล็อกด้านออกแบบหรือไอเดียใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ

“ TCDCCONNECT เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย ในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ”

แถม (ไม่เลิก) : ของเก่าเล่าใหม่ เว็บ fuse ที่ปล่อยของสำหรับคนมีของ (งานทั้งหมดเป็นครีเอทีฟคอมมอนส์) — และนิตยสาร “ฟิ้วววว” เล่มเล็ก ที่เคยแถมพกมากับไบโอสโคป กำลังจะโตเป็นเล่มใหญ่แล้ว (เห็นไหม ของแถม ไม่ใช่เรื่อง แถม ๆ)

technorati tags: , , ,

No comments: