ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2008-05-18

Across the (parallel?) Universe

Fiona Apple - The Beatle's Across the Universe

เขียนเสร็จ ก็เพิ่งจะนึกได้ว่า เคยโพสต์ไปแล้วนี่นา

โพสต์อีกได้ไหม ? ด้วยเหตุว่า บล็อก ไม่ใช่หนังสือ มันมีเส้นเวลาอยู่ มันเก็บเวลาด้วย ไม่ได้เก็บแต่ข้อมูล

อะไร อะไร มันก็เกิดซ้ำ ทั้งนั้น

technorati tags:

No comments: